Home

Heeft u opvoedingsvragen?

Orthopedagogie Jeanne Boosten Eindhoven Son en BreugelNet als bij volwassenen verloopt ook het kinderleven niet altijd probleemloos! Een kind kan last hebben van kleine of grote problemen en daar ‘gebukt’ onder gaan. Deze problemen kunnen uiteenlopend van aard zijn zoals:

  • faalangst, gepest worden, weinig motivatie voor schoolse taken
  • verwerken van verlieservaringen zoals echtscheiding of overlijden van een dierbare
  • interactieproblemen tussen kind en ouder of kind en leerkracht
  • momenten in  de baby-, peuter- of pubertijd of de adolescentie fase

Maar ook hoogbegaafdheid, (vermoedens van) autisme, AD(H)D of een niet verwachte ontwikkelingsachterstand kunnen opvoedingsvragen oproepen.

Hoe eerder u als opvoeder deze problemen signaleert en aanpakt, hoe meer kans uw kind heeft uit te groeien tot een stabiel volwassen mens. 

OrthopedagogenPraktijk Jeanne Boosten adviseert ouders op professionele én persoonlijke wijze bij het aanpakken, oplossen of omgaan met opvoedings- en ontwikkelingsvragen.